La Participació Ciutadana

La complexitat i la pluralitat de la nostra Societat, fa imprescindible la utilització de mecanismes amplis per assegurar la qualitat democràtica.

La Participació Ciutadana és un dels mecanismes més importants de la nostra democràcia perquè incorpora diferents  elements bàsics de qualitat:

 • Deliberació
 • Diversitat d’actors
 • Rendició de comptes als ciutadans

La utilització de les Tecnologies de la Informació per la construcció d’una plataforma amb accés a tots els ciutadans, permet oferir un sistema de votació amb totes les garanties.

La Participació Ciutadana no és una opció, és una necessitat. Tampoc és un acte individual, és un acte col·lectiu.

Participació ciutadana

Els Processos Participatius

La Participació Ciutadana es concreta en la realització dels Processos Participatius:

 • Participació política
  Debat públic sobre assumptes d’interès col·lectiu
 • Participació promoguda des dels Ajuntaments
  Invitació a participar als ciutadans des de l’administració pública més propera
 • Participació com a procés deliberatiu
  Qui pren i Com es prenen les decisions
  Democratització de les polítiques públiques
 • Processos Puntuals
  Experiències de Participació puntuals i concretes amb l’objectiu d’una presa de decisió

 

Processos participatius