Vot per internet

Avantatges:

 • Elimina el cost econòmic i ambiental associat a la impressió de les paperetes tradicionals.
 • Simplifica la gestió del procés electoral.
 • Incrementa la fiabilitat dels resultats (minimitzant errors).
 • Millora la seguretat i és totalment auditable.
 • Facilita l’accessibilitat als votants amb problemes de mobilitat.
 • Acosta l’electorat als avenços tecnològics que ja estan presents en altres activitats quotidianes.

Requeriments Tecnològics del vot electrònic:

El vot per Internet o votació electrònica ha de poder garantir el següent:

 • Una única papereta per votant arriba a l’urna.
 • Aquesta papereta no pot ser reemplaçada o corrompuda en cap moment del procés.
 • Privacitat, és a dir, que ningú pot veure qui ha votat què.
 • Registre – Auditabilitat: El votant rep una confirmació del seu vot, que li permet comprovar en tot moment que el seu vot ha arribat a l’urna correctament.

Tecnologia

ha estat desenvolupat per tal de poder garantir tots aquests requeriments. La plataforma de vot electrònic utilitza encriptació, tant a la banda del client (votant) com a la banda de l’equip gestor i urna. A més, les dades que s’envien entre els diferents actors que intervenen en el procés (votant, urna i junta electoral) sempre estan firmades digitalment per tal de garantir un procés transparent i segur, que asseguri la privacitat del votant.

El vot viatja encriptat i només poden desencriptar-lo els gestors de la votació al final del procés, és a dir, un cop s’ha acabat el procés de barrejar.

Procés del vot electrònic

Quan el votant s’ha registrat i emet el seu vot, aquest arriba a l’urna. Un cop allà, l’urna valida que:

 • Hi hagi un únic vot per votant.
 • El vot sigui vàlid (mitjançant mecanismes d’encriptació i algoritmes matemàtics).
 • El valor del vot no sigui visible.

Aleshores, es genera el registre del vot, retornant la confirmació en forma de codi únic al votant.

Un cop s’ha acabat el termini de la votació i l’ens gestor tanca l’urna, és a dir, ningú més pot enviar el seu vot, s’inicia el procés de barreja. Aquest procés s’encarrega de separar el vot encriptat de qualsevol relació amb el votant.

Aquesta “barreja” és el que impedeix als gestors de la votació tenir cap correlació entre el vot i el seu votant. El procés de “barrejar” també està protegit i es realitza amb algoritmes matemàtics.

Finalment, un cop s’ha acabat de barrejar, els gestors de la votació poden procedir a desxifrar el vot i fer-ne el recompte.

Tot aquest procés és auditable.  El registre de cada vot és una dada única i pública, a l’igual que les claus públiques dels gestors de la votació. Per tant, els votants poden comprovar que el seu vot s’ha registrat a l’urna en qualsevol moment.